عشایر ۲۵ درصد گوشت قرمز را تولید می کنند

عشایر ۲۵ درصد گوشت قرمز را تولید می کنند

شاهپور علایی روز یکشنبه در نشست شورای عشایر آذربایجان شرقی در تبریز گفت:‌ با وجود اینکه جمعیت عشایری کشور اندک است ولی در اقتصاد نقش بسیار تاثیرگذاری ایفا می کنند.
وی اعلام کرد: ‌یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور را جمعیت عشایری تشکیل می دهند و در ۳۴ میلیون هکتار از مراتع کشور فعالیت می کنند.
علایی با اشاره به اینکه ۳۵ درصد صنایع دستی کشور توسط عشایر تولید می شود، ادامه داد: عشایر در حوزه گیاهان دارویی ، گردشگری و صنایع دستی نیز ظرفیت های قابل توجهی دارند.
وی اظهار داشت:‌ جامعه عشایری کشور تنها جامعه ای است که تمام جمعیت آن عضو تعاونی ها و تشکل های عشایری هستند.

قائم مقام سازمان امور عشایر ایران ادامه داد: یک اتحادیه ملی،‌ ۲۱ اتحادیه استانی،‌۲۰۱ اتحادیه شهرستانی و ۳۰۸ تعداد صندوق اعتباری خرد زنان عشایری در کشور فعال است.
وی با اشاره به پیشینه درخشان سیاسی، اجتماعی و نقش ویژه ایلات و عشایر در دفاع از مرزهای سیاسی و جغرافیایی کشور گفت: عشایر میراث داران و حافظان مواریث کهن ، آداب و رسوم و سنن کشور هستند.
علایی با اشاره به برنامه راهبردی توسعه جامعه عشایر کوچنده، افزود: تامین عدالت اجتماعی و تعدیل نابرابری ها، ساماندهی جامعه عشایر، توسعه اجتماعی، مهندسی فرهنگی و حفظ هویت ایرانی – اسلامی، ارتقای کیفیت زندگی بهبود و توسعه منابع انسانی، تولید، اشتغال و درآمد از جمله اهداف کلی این برنامه است.

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه