ظرفیت معادنمان بالاتر از متوسط جهانی است

ظرفیت معادنمان بالاتر از متوسط جهانی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه خوشبختانه ما در ظرفیت معادن و تنوع مواد معدنی از متوسط جهانی بالاتر هستیم گفت که راه اندازی پژوهشکده زغال در طبس را پیگیری می‌کنیم تا این کار به نتیجه برسد .

 

                  متن خبر                    معادن افق

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه