طرح ترافیک امسال برای شهرداری درآمدزا نبود

طرح ترافیک امسال برای شهرداری درآمدزا نبود

الهام فخاری دربازه سازوکار طرح ترافیک سال آینده گفت: مواردی که در مورد اطلاع هست مثل ساز و کار‌های ثبت نام طرح ترافیک سال آینده، زمان اجرایی شدن پروانه ساخت و میزان وام را که باید شورا و بخش‌های مرتبط شهرداری جواب بدن، چون مطلع هستند. اما در مورد ارزیابی، در خصوص طرح ترافیک جدید که چنان که در زمان بررسی و تصویب آن مطرح شد، مطالعات طرح ناقص است و ابعاد اجتماعی و زیست محیطی آن بررسی نشده است.

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه