صعود ۲۳۵ واحدی شاخص کل بورس

صعود ۲۳۵ واحدی شاخص کل بورس

شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۹ واحد، شاخص آزاد شناور ۴۴۶ واحد، شاخص بازار اول ۱۶۵ واحد ، شاخص بازار دوم ۵۱۶ واحد و شاخص صنعت ۱۱۹ واحد با افزایش مواجه شد.

امروز ۳۶۵ میلیون سهم به ارزش حدود ۹۵۵ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده است. ارزش بازاری بورس هم حدود ۳۴۸ هزار میلیارد تومان است.

رشد شاخص بورس در روز جاری در حالی رخ داد که در جریان معاملات دیروز (سه شنبه) بازار سرمایه روند حرکت شاخص بورس کاهشی شده بود، به طوری که نماگر بازار سهام با افت ۱۱۰ واحدی در ارتفاع ۷۲ هزار و ۶۳۸ واحد متوقف شده بود.

منبع: مهر

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه