صادرات نفت ایران به ژاپن ۲ برابر شد

صادرات نفت ایران به ژاپن ۲ برابر شد

حجم صادرات نفت ایران اکتبر ۲۰۱۶ درحالی با افزایشی حدود دو برابری نسبت به قراردادهای امضا شده اواسط سال میلادی همراه شد که دوئل جدید نفتی بین ایران و قطر در سرزمین آفتاب تابان، شکل گرفته است.

 

                    متن خبر                       پترو تجارت

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه