شرکت کشت و صنعت اسوه

فعالیت اسوه

آماده سازی، مطالعه و احیاء اراضی جهت بهره برداری در زمینه کشاورزی، دامپروری، زراعت، باغداری، فضای سبز و آبزیان
ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف
ایجاد دامداری صنعتی و کشتارگاه
شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، دولتی و غیردولتی
عقد قراردادهای خرید و یا مشارکت با تولیدکنندگان داخلی علوفه و خوراک دام و طیور

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه