شرکت آسیا موتور به زیر مجموعه های شرکت سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه افزوده شد.

شرکت آسیا موتور به زیر مجموعه های شرکت سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه افزوده شد.

به گزارش خبرنگار سایت مبکو طی تفاهم نامه ای شرکت آسیا موتور منبعد به عنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه فعالیت می نماید. شایان ذکر است شرکت آسیا موتور از شرکتهای باسابقه در زمینه خودروسازی می باشد که در سال ۱۳۷۳ تاسیس و فعالیت خود را در زمینه های احداث کارخانه، مونتاژ و صادرات خودرو همچنین اخذ نمایندگی از خودروهای خارجی آغاز نمود. پیش بینی ها حکایت از آن دارد که با تغییر مدیریت و حضور افراد خبره در زمینه فعالیت شرکت آینده روشنی پیش روی شرکت باشد.

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه