سود ۶۰۰ میلیارد تومانی در انتظار مجتمع سنگ آهن سنگان طی سال۹۸

سود ۶۰۰ میلیارد تومانی در انتظار مجتمع سنگ آهن سنگان طی سال۹۸

فغانی معاون اقتصادی و منابع انسانی مجتمع سنگ آهن سنگان  گفت: از آنجا که مجتمع  سنگ آهن سنگان تا کنون ماهیت سرمایه گذاری و تامین زیرساختهای مورد نیاز از قبیل آماده سازی توده ها و احداث جاده های دسترسی به معادن، ایجاد سکوهای تخلیه سنگ آهن و باطله، استخراج و دپو سازی سنگ آهن درحین آماده سازی را تا قبل از سال ۹۱ درحد نیاز تنها کارخانه کنسانتره ۲٫۶ میلیون تنی و سنگ شکنهای دانه بندی بوده و از سال ۱۳۹۱ به بعد  آماده سازی شرایط مورد نیاز جهت رسیدن به اهداف تامین خوراک سنگ آهن مورد نیاز جهت  تولید ۱۷٫۵ میلیون تن کنسانتره و ۱۵ میلیون تن گندله  براساس مصوبه هیات  وزیران درمنطقه سنگان  را داشته که درحال  حاضر کارخانجات کنسانتره ۲٫۶ میلیون تنی شرکت اپال پارسیان سنگان و ۲٫۵ میلیون تنی شرکت توسعه ملی به بهره برداری رسیده اند که با تکمیل دیگر  کارخانجات کنسانتره و گندله  و افزایش درخواست کلوخه سنگ آهن از طرف کارخانجات ، میزان استخراج سنگ آهن  از معادن افزایش و نهایتا باعث افزایش سوددهی  مجتمع به طور تصاعدی خواهد بود که میزان سوددهی مجتمع با راه اندازی و بهره برداری سایر کارخانجات کنسانتره ودرنتیجه  استخراج و فروش بیشتر سنگ آهن به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.  وی تصریح کرد: میزان سود سال ۹۷ مجتمع قابل ملاحظه  و براساس برنامه تامین سنگ کلوخه و فروش آن به سرمایه گذاران در سال ۹۸ و با توجه به اعلام قیمت تعیین شده فعلی کلوخه، سودی نزدیک به  ۶ هزار  میلیارد ریال پیش بینی می شود.

_

ادامه خبر : لینک

 

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه