ساخت وساز بر روی گسل‌های تهران ممنوع شد

ساخت وساز بر روی گسل‌های تهران ممنوع شد

محمدسعید ایزدی در نشست خبری نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری با بیان اینکه از سال گذشته بدنبال اجرای طرح سیاست بازآفرینی شهری در حوزه معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی بوده‌ایم درباره وضعیت ساختمان پلاسکو گفت: چند روز بعد از ریزش ساختمان پلاسکو، شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه تهیه طرح جدید برای این ساختمان از طریق مسابقه باشد. در حال حاضر شورای عالی شهرسازی همین یک مصوبه را برای پلاسکو دارد که بر اساس آن مسابقه برگزار و طرح منتخب تصویب شد. ساخت پلاسکو جدید نیز مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهرداری را دریافت کرد و فردا صبح در شورای عالی شهرسازی جزئیات طرح پلاسکو جدید از نظر انطباق آن با ضوابط بلندمرتبه سازی بررسی خواهد شد.

وی درباره موضوع حذف پارکینگ و اضافه شدن ۵ طبقه تجاری به پلاسکوی جدید گفت: این موضوع نیز قرار است در شورای عالی شهرسازی بررسی شود که آیا ساخت این طبقات نیز امکانپذیر است یا خیر.

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه