رکود ساخت و ساز ۳۰ درصد اقتصاد جامعه را مختل کرد

رکود ساخت و ساز ۳۰ درصد اقتصاد جامعه را مختل کرد

علی طوماری روز سه شنبه با حضور مرکز ایرنا تبریز اظهار داشت: ساخت و ساز، تابعی از اقتصاد جامعه است که می تواند جریان اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور را تحت تاثیر قرار دهد اما در چند سال گذشته با رکود روبرو شده است.
وی با بیان اینکه صنعت ساخت و ساز در کشور و به تبع آن در آذربایجان شرقی با روکود و تنزل همراه بوده است، بیان کرد: سال ۱۳۹۲ با ساخت ۶ میلیون مترمربع ساختمان اوج رونق ساختمان سازی و ساخت و ساز در استان به شمار می رفت، اما این رقم در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به چهار میلیون مترمربع و در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ۲ میلیون مترمربع کاهش یافت.
طوماری ادامه داد: این کاهش در سال ۱۳۹۷ نیز ادامه یافت و پیش بینی می شود که امسال نیز بیشترین حد ساخت و ساز در آذربایجان شرقی به همان ۲ میلیون مترمربع برسد.
وی گفت: آینده ساخت و ساز، شرایط و شاخص های مختلف ساختمان سازی در جامعه روشن نیست و به این دلیل سازندگان بلاتکلیف بوده و نمی توانند برنامه ریزی بلندمدت داشته باشند.

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه