رونق تولید در ثلث دوم

رونق تولید در ثلث دوم

انتشار آمار رسمی از وضعیت محصولات منتخب صنعتی و معدنی، از رونق تولید در ثلث دوم سال حکایت دارد. تحلیل آمارها نشان می‌دهد در دوره مورد بررسی از ۴۵ محصول منتخب، ۲۷محصول توانسته‌اند رشد تولید را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کنند.

 

                                       متن خبر

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه