روایت سیف از تزریق ۶میلیارد دلار به بازار

روایت سیف از تزریق ۶میلیارد دلار به بازار

سید حسن حسینی شاهرودی در رابطه با جلسه صبح امروز کمیسیون اقتصادی مجلس که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در رابطه با افزایش نرخ ارز برگزار شد گفت: در جلسه سه ساعته امروز سیف رئیس کل بانک مرکزی از تزریق ۵.۸ میلیارد دلار ارز به بازار آزاد به عنوان یکی از اقدامات بانک مرکزی به عنوان کنترل بازار ارز اشاره کرد و گفت، با قرار گرفتن ارز کافی در اختیار سیستم بانکی قیمت دلار از ۴۱۰۰ تومان و به ۳۹۰۰ تومان کاهش یافته است.

 

                           متن خبر

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian