رشد ۷۳ درصدی ارزش کل معاملات بورس کالای ایران

رشد ۷۳ درصدی ارزش کل معاملات بورس کالای ایران

ارزش بازار مالی بورس کالای ایران شامل بازار مشتقه، اوراق سلف موازی استاندارد و گواهی سپرده کالایی طی سال ۹۵ از مرز ٤٤٦ هزار میلیارد ریال عبور کرد که در مقایسه با ارزش ١٧٣ هزار میلیارد ریالی سال ٩٤ با رشد ١٥٧ درصدی روبه رو شد.

 بازار مشتقه بورس کالای ایران طی سال ۹۵، شاهد انعقاد بیش از سه میلیون و ۲۴۵ هزار قرارداد آتی سکه طلا به ارزش بیش از ۳۹۰ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴ حدود ۹۱ درصد از نظر حجم و ۱۳۴ درصد از نظر ارزش، رشد راتجربه کرد.

قراردادهای اختیار معامله نیز از ابتدای راه اندازی تا پایان سال به میزان ۴۲ هزار و ۸۵۲ قرارداد و به ارزش بیش از ۵۰۳ میلیارد ریال داد وستد شدهمچنین  ۷.۱ میلیون تن کالا در قالب اوراق سلف موازی استاندارد و ۴۵۳ هزار تن انواع کالا در قالب گواهی سپرده کالایی مورد معامله قرار گرفت که از این میزان۱۰ هزار و ۸۲ سکه طلا بصورت گواهی سپرده کالایی داد و ستد شد.

در این بخش با ارزش ۵۵ هزار میلیارد ریالی معاملات سلف موازی استاندارد و گواهی سپرده کالایی در مقایسه با ارزش حدود ٧ هزار میلیارد ریالی سال ٩٤، رشد چشمگیر ۵۹۶ درصدی به ثبت رسیده است.

ارزش ۳۷۱ هزار میلیارد ریالی بازار فیزیکی

میزان حجم کل معاملات در بازار فیزیکی بورس کالای ایران طی مدت مذکور افزون بر ۲۵میلیون و ۴۷۲ تن کالا بود که به ارزش بیش از ۳۷۱ هزار میلیاردریال داد و ستد شد. حجم و ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نیز در مقایسه با سال قبل به ترتیب شاهد افزایش ۱۰ و ۲۵ درصدی بود.

معامله ۳۰ میلیارد ریال انواع کالا در تالار صادراتی

طی یک سال گذشته حدود ۵ میلیون و ۷۴۸ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد ریال در تالار صادراتی بورس کالای ایران مورد معامله قرارگرفت. در این تالار دو میلیون و ۳۰ هزار تن سنگ آهن به ارزش بیش از ۲میلیارد ریال برای صادرات به بازارهای جهانی داد و ستد شد. قیر نیز به میزان ۳ میلیون و ۳۹۶ هزار تن و به ارزش بیش از ۲۶ میلیارد ریال در اینتالار مورد معامله قرار گرفت. گوگرد نیز به میزان ۲۱۰ هزار تن و به ارزشبیش از ۳۶۶میلیون ریال به فروش رفت. از دیگر کالاهای داد و ستد شده دراین تالار می توان به معامله ۴۴ هزار و ۵۲۷ تن عایق رطوبتی ، ۳۱ هزار تنمحصول کشاورزی، ۱۵ هزار و ۷۰۰ تن لوب کات و ۱۷ هزار و ۷۵۰ تن وکیومباتوم اشاره کرد.

آمار بازار فرعی

در بازار فرعی بورس کالای ایران نیز طی یک سال اخیر ۱۱۴ هزار و ۶۰۶ تنانواع کالا در گروه های کالایی کشاورزی، پلیمری، شیمیایی، ضایعات،معدنی و صنعتی، سولفات و آهک، به ارزش بیش از یک هزار و ۴۸۲ میلیاردریال داد و ستد شد

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه