رشد ۴ درصدی اقتصاد کشور/عده ای به دنبال تخریب دولت هستند

رشد ۴ درصدی اقتصاد کشور/عده ای به دنبال تخریب دولت هستند

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدام کشور گفت: در چهار ماه نخست امسال بیش از چهار درصد رشد اقتصادی را در کشور شاهد هستیم.

 

                        متن خبر

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه