راه اندازی قطار مسافربری نخجوان – مشهد

راه اندازی قطار مسافربری نخجوان – مشهد

قطار مسافربری نخجوان – مشهد روز پنجشنبه طی مراسمی با حضور محمود واعظی و شاهین مصطفی اف روسای ایرانی و آذری کمیسیون مشترک همکاری ا قتصادی ایران و جمهوری آذربایجان و نیز واسف طالب اف رییس مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان را اندازی شد .

 

                          متن خبر                      راهگشای کبیر

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه