دوگانه تقلبی بانک‌محوری و بورس‌محوری

دوگانه تقلبی بانک‌محوری و بورس‌محوری

یک کارشناس اقتصادی نوشت: این گزاره که اقتصاد ما بانک محوره و باید بورس محور بشه رایجه اما مبنا نداره. تنها کشور مهمی که اقتصادش بانک محور نیست آمریکاست.

به گزارش اقتصادآنلاین، محمد صادق الحسینی کارشناس اقتصادی نوشت: با جهش ‎بورس_تهران میگویند تامین مالی باید از طریق بورس باشد!

در آمریکا هم که ‎بانک‌محور نیست تامین مالی از طریق اوراق بدهی انجام میشود نه “بازار سهام”.

سهم بانکها در کشورهای اروپایی از تامین مالی حدود ۸۰ درصده در حالی که این نسبت برای آمریکا کمتر از ۲۰ درصده. حدود ۶۷درصد از تامین مالی در آمریکا از طریق اوراق بدهی شرکتی است نه بازار سهام به معنای دقیق کلمه.

وقتی میگوییم تامین مالی باید از طریق بازار سرمایه باشد حرف غلطی نزده ایم. چون بازار سرمایه شامل هر دو بازار سهام و اوراق میشود. ولی بهتر است تدقیق شود تا سیاستگذاران تصور نکنند با جهش بورس امکانی برای تامین مالی برای شرکت ها بوجود می‌آید.

تغییر قیمتها در هر بازار ثانویه‌ای ازجمله بورس تاثیر مستقیمی روی تامین مالی شرکتها از این بازارها ندارد. البته در دنیا ابزارهایی برای این وجود دارد ولی در دنیا هم بدلیل گران درآمدن این شیوه‌ها استفاده کمی از آنها میشود.

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه