دلیل نارضایتی مردم از کیفیت قطعات خودروهای داخلی چیست؟

دلیل نارضایتی مردم از کیفیت قطعات خودروهای داخلی چیست؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: عدم به کارگیری نیروی متخصص و قطعه ساز ماهر از سوی خودروسازان داخلی نارضایتی افراد از کیفیت قطعات را به همراه داشته است.

 

                                متن خبر               آسیا موتور

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه