خودروساز ترک به ایران آمد

خودروساز ترک به ایران آمد

مدیر صادرات یک شرکت اتوبوس‌ساز داخلی از امضای قرارداد همکاری و تولید مشترک با یک شرکت خودروسازی ترک خبر داد.

 

                        متن خبر            آسیا موتور

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه