خرید مسکن افزایش؛ اجاره‌ بها، کاهش یافت

خرید مسکن افزایش؛ اجاره‌ بها، کاهش یافت

رئیس اتحادیه املاک از کاهش ۵درصدی اجاره بها طی چند وقت اخیر خبر می‌دهد اما مشاوران املاک در سطح شهر از افزایش اجاره بها صحبت می‌کنند واینکه صاحبان ملک بدون توجه به رکود بازار بر رشد قیمت‌ها اصرار دارند.

 

متن خبر                       سازه تجارت

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه