حذف صفر؛ آخرین گام در رفرم پولی ایران

حذف صفر؛ آخرین گام در رفرم پولی ایران

بسیاری از کشورهای جهان بعد از اتخاذ سیاست‌های پولی منضبط و کنترل نرخ تورم، از سیاست حذف صفر و تغییر نام واحد پول استفاده کرده‌اند. به نظر می‌رسد این سیاست گام نهایی در رفرم پولی و دستیابی به ثبات اقتصادی به حساب می‌آید.

 

                                      متن خبر

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه