جدیدترین قیمت های فلزات و سنگ آهن

جدیدترین قیمت های فلزات و سنگ آهن

قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز دوشنبه با ۱.۶ دلار افزایش ۸۷.۸ دلار معامله شد.
به گزارش معدن ۲۴،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با ۱.۶ دلار افزایش ۸۷.۸ دلار معامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با همین میزان افزایش ۹۹.۵ دلار معامله شد.

شمش فولاد در چین با ۵ دلار افزایش ۵۲۶ دلار معامله شد.

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه