تولید کامیون افزایش یافت

تولید کامیون افزایش یافت

آذرماه امسال تولید انواع کامیون در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۱۹.۵ درصد افزایش یافت.

به گزارش عصر تعادل ، در این مدت تولید انواع کامیون در ایران خودرو دیزل با رشد ۱۲۷.۶ درصدی همراه بوده و از ۵۸ دستگاه در آذر ماه سال گذشته به ۱۳۲ دستگاه رسید.
تولید این محصولات در گروه بهمن نیز صعودی بوده و با رشد ۲۷.۵ درصدی از ۳۲۴ دستگاه در آذر ۱۳۹۴ به ۴۱۳ دستگاه افزایش یافت.

                              متن خبر                   آسیا موتور

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه