توزیع مرغ منجمد ۸۹۰۰ تومانی از فردا برای مقابله با گرانی

توزیع مرغ منجمد ۸۹۰۰ تومانی از فردا برای مقابله با گرانی

مهدی یوسف خانی با اشاره به اینکه امروز مرغ گرم به قیمت ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان در بازار عرضه شده است افزود: این رقم قابل قبول نیست و با توزیع مرغ منجمد این محصول باید به قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به مصرف کننده عرضه شود.

وی قیمت مرغ منجد را ۸ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: تخم مرغ تنظیم بازار با قیمت ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان در هر شانه و گوشت منجمد گوساله نیز با قیمت ۲۹ هزار تومان در صنوف عرضه خواهد شد.

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه