تراز تجاری ایران با کدام کشورها مثبت است؟

تراز تجاری ایران با کدام کشورها مثبت است؟

بررسی آمارهای ارائه شده از سوی گمرک نشان می دهد بالاترین تراز مثبت تجاری ایران در دو ماه نخست سال جاری به کشور عراق اختصاص داشته است.
 بررسی تجارت بدون نفت ایران با کشورها نشان می دهد از میان بیست کشور دارای تراز تجاری مثبت با ایران ، نیمی از آنها همسایگان و کشورهای اطراف ایران محسوب می شوند .
آمار مذکور نشان می دهد ایران هنوز نتوانسته است درهای بازار جهانی را به روی خود باز کند و شرایط را برای عرضه اقلام تولیدی و صنعتی خود در جهان هموار نماید .
تراز مثبت تجاری بدان معناست که صادرات کالاهای تولیدی و صنعتی به این کشورها از واردات اقلام غیر نفتی از انها پیشی گرفته است.
خبر تکمیلی:

لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه