تداوم افزایش قیمت طلا و ارز در بازار/ سکه ۳.۳۳۵.۰۰۰ تومان شد

تداوم افزایش قیمت طلا و ارز در بازار/ سکه ۳.۳۳۵.۰۰۰ تومان شد

قیمت سکه امامی امروز در بازار با افزایش ۸۱ هزار و ۵۰۰ تومانی مواجه شد. این در شرایطی است که سکه بهار آزادی ۱۰۰ هزار تومان، نیم‌سکه ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع‌سکه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۳ هزار تومان گران شد.
به این ترتیب، سکه امامی در بازار با قیمت ۳ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان، سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۱۱۵ هزار تومان، نیم‌سکه یک میلیون و ۶۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع‌سکه ۸۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۴۵۵ هزار تومان فروخته شد.
خبر تکمیلی:لینک
شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه