تاسیس پورتال سمعی بصری ” عصرنت “

تاسیس پورتال سمعی بصری ” عصرنت “

موسسه فرهنگی هنری عصر تعادل پویا در جهت ایفای نقش اطلاع رسانی و رسالت خبری خود این بار با تاسیس پورتالی با محتوای سمعی بصری با عنوان  ” عصرنت ” وارد عرصه خبری شده است .

 

 

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه