تاسیس و راه اندازی سایت خبری

تاسیس و راه اندازی سایت خبری

سعید عصمتی، مدیر عامل گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه گفت: همانطور که در خبرهای گذشته از اهداف تاسیس موسسه فرهنگی عنوان شده بود، ایجاد تشکل و جمع بندی طرح‌های فرهنگی از جمله سابقه فعالیت‌های سینمایی موجود و فیلم‌های ساخته شده مانند: فیلم دیگری و فیلم برف و کارهای در دست اجرا چون، یک فیلم سینمایی به کارگردانی آقای بهبهانی و سرمایه گذاری گروه خاورمیانه می‌باشد که مدیریت فعالیت‌های سینمایی این موسسه را جناب آقای حقیقی از مدیران با سابقه در وزارت ارشاد عهده دار می‌باشند و از دیگر مدیران این موسسه می‌توان از جناب آقای بوذری نام برد که در عرصه رسانه و سینما دارای سوابقی می‌باشند.

آقای عصمتی در ادامه به نام سایت خبری اشاره کرد و گفت: سایت خبری در دست اقدام به احتمال زیاد “پایگاه خبری عنوان” می‌باشد که در سرویسهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی کار خود را آغاز خواهد کرد.

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه