بیش از ۸۸ درصد مردم ایران تاکنون به تئاتر نرفته‌اند!

بیش از ۸۸ درصد مردم ایران تاکنون به تئاتر نرفته‌اند!

سال‌هاست که هنرهای نمایشی ایران در انحصار طیف خاصی از هنرمندان بوده و دیدگاه‌های متفاوت و مستقل از این طیف، کمتر فرصت خودنمایی پیدا کرده است. تئاتر ایران حدود دو دهه به جولانگاه شبه روشنفکران غربزده تبدیل شده و آنها نمایش‌هایی با مضامین دور از دغدغه‌ها، مسائل و آرمان‌های عموم مردم را روی صحنه می‌برند. در نتیجه، «تئاتر» به هنری دور از مردم تبدیل شده است. همچنانکه نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نشان می‌دهد بیش از ۸۸ درصد مردم ایران، حتی یک بار هم پای خود را به تالارهای تئاتر نگذاشته‌اند!

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه