بازشدن دوباره پای میوه‌های قاچاق به کشور/ بندر دبی، کانال انتقال میوه‌های قاچاق به ایران

بازشدن دوباره پای میوه‌های قاچاق به کشور/ بندر دبی، کانال انتقال میوه‌های قاچاق به ایران

مدتی خبری از میوه‌های قاچاق در بازار نبود، اما غفلت برخی مسئولان مربوطه دوباره پای میوه‌های قاچاق را به بازار باز کرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی امروز گفت‌ : با تأکید بر لزوم برخورد قانونی با عرضه میوه‌های قاچاق، گفت: برای جلوگیری از افزایش عرضه این میوه‌ها باید دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با جدیت بیشتری ورود پیدا کنند.

                      کشت و صنعت اسوه

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه