ایران بزرگترین بازار نفت جهان را گرفت

ایران بزرگترین بازار نفت جهان را گرفت

به گزارش عصر تعادل، ایران با رکورد فروش روزانه ۷۷۷ هزار بشکه نفت، ۱۰ درصد سهم بزرگترین بازار نفت جهان را در اختیار گرفت.

 در شرایط فعلی حجم تولید نفت خام ایران به مرز چهار میلیون بشکه در روز و حجم صادرات نفت به بیش از دو میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه در روز رسیده که مطابق با توافق اخیر اوپکی‌ها، حجم صادرات نفت ایران می‌تواند با افزایش حدود ۹۰ هزار بشکه‌ای، از مرز دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز عبور کند.

                      متن خبر                            پترو تجارت

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه