امروز ۲۴ آذر ماه آخرین فرصت ثبت نام کارت سوخت می باشد + آمار

امروز ۲۴ آذر ماه آخرین فرصت ثبت نام کارت سوخت می باشد + آمار

ثبت نام کارت سوخت المثنی که از روز شنبه ۳ آذر ماه آغاز شد، پس از ۲۱ روز فعالیت، امروز ۲۴ آذر ماه در روز پایانی خود قرار گرفته است.
ثبت نام کارت سوخت راه حل پیشنهادی از سوی مسئولین حوزه سوخت برای مقابله با قاچاق و کنترل مصرف مطرح شد تا سوختگیری از تاریخی که در روز‌های آینده اعلام می‌شود، بدون کارت سوخت شخصی امکان‌پذیر نباشد.
در همین راستا ثبت نام کارت سوخت از روز شنبه ۳ آذر ماه آغاز و پس از ۲۱ روز فعالیت، امروز ۲۴ آذر ماه در روز پایانی خود قرار گرفته است.
برای این موضوع راهکار‌هایی مانند مراجعه به دفاتر پلیس ۱۰+ برای صدور کارت المثنی و اتصال کارت بانکی به کارت از روش‌های درگاه اینترنتی سامانه دولت همراه و یا اپلیکیشن آن و استفاده از کد دستوری #۴* مطرح شد تا متقاضیان با توجه به سهولت خود یکی از روش‌ها را انتخاب کنند.
_
ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه