افزایش۳۱۸درصدی صادرات خدمات فني ومهندسي

افزایش۳۱۸درصدی صادرات خدمات فني ومهندسي

در سه ماهه سال ۹۴ صادرات خدمات فني و مهندسي به عدد دو ميليارد و ۵۰ ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با رقم مدت مشابه سال قبل با ۴۹۰ ميليون دلار ۳۱۸ درصد افزايش نشان مي‌دهد. اين عدد نزديك به صادرات كل سال ۹۲ محاسبه شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، در مجموع در سه ماهه ابتدايي سال جاري پنج ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار خدمات صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲ درصد افزايش يافته است.

در گروه صادرات خدمات بخش‌هاي خدمات فني و مهندسي، گردشگري و توريسم، تزانزيت و حمل و نقل، فناوري اطلاعات (IT)، اعزام نيروي كار و فرهنگي و هنري گنجانده شده كه بالاترين عملكرد به بخش گردشگري و توريسم با صادرات دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار بوده است. توريسم رشد صادرات ۳۹ درصدي را در اين مدت به ثبت رسانده است.

اعزام نيروي كار كم شد. آمارهاي ارايه شده نشان مي‌دهد صادرات در بخش نيروي كار در سه ماهه سال ۹۴ حدود ۴ ميليون دلار بوده كه در مقايسه با ۱۴ ميليون دلار صادر شده در سه ماهه سال قبل ۷۱ درصد كاهش يافته است.

در بين گروه‌هاي خدماتي پس از گردشگري و خدمات فني و مهندسي بخش ترانزيت و حمل و نقل عملكرد بالاتري داشته است و توانسته در مدت مورد اشاره ۸۶۰ ميليون دلار صادرات داشته باشد كه در مقايسه با ۸۵۰ ميليون دلار صادرات مدت مشابه سال گذشته تغيير محسوسي نداشته است.

همچنين فناوري اطلاعات در اين مدت ۵۵ ميليون دلار صادرات داشته كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد نشان مي‌دهد.

 

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه