افزایش بهای نفت خام آسیا

افزایش بهای نفت خام آسیا

بهای نفت خام تحت تاثیر عملکرد برخی اعضا اوپک در مورد سطح عرضه جهانی و بازار آسیا رو به افزایش است.

به گزارش عصر تعادل، بهای نفت خام تحت تاثیر اظهارات مثبت عربستان سعودی به عنوان مهمترین عضو اوپک در مورد سطح عرضه جهانی،رو به افزایش است.

در معاملات الکترونیک بازار آسیا، هر بشکه نفت خام سبک شیرین آمریکا (وست تگزاس اینترمدییت/ نفت پایه آمریکا) برای تحویل در ماه فوریه با شش سنت افزایش، ۵۳ دلار و ۷ سنت خرید و فروش شد.

                      متن خبر                    پترو تجارت

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه