افت تولید ۱۶ کالای معدنی و صنعتی/رشد ۱۶.۴درصدی واردات اقلام مصرفی

افت تولید ۱۶ کالای معدنی و صنعتی/رشد ۱۶.۴درصدی واردات اقلام مصرفی

آمار بیانگر آن است که در ۶ ماهه ابتدای امسال ۱۶ کالای صنعتی و معدنی با افت تولید و پوشاک با رشد واردات روبرو بوده است.

 

                           متن خبر

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه