افتتاح فاز اول پروژه قیر گوگردی

افتتاح فاز اول پروژه قیر گوگردی

طی مصاحبه ای که با جناب آقای “مهندس کاظم زاده” مدیر پروژه قیر گوگردی انجام شد، ایشان اعلام داشتند که افتتاح فاز اول این پروژه از اواخر خردادماه سال جاری کلید خواهد خورد.

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه