اعلام قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان تا ۴۸ ساعت آینده

اعلام قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان تا ۴۸ ساعت آینده

امروز بخشنامه اعلام قیمت که از سوی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تهیه شده به تایید نهایی خواهد رسید و پس از آن برای اجرای به سازمان‌های ذیربط ارسال خواهد شد.یک منبع آگاه در سازمان حمایت در گفت‌و گو با ایلنا از اعلام شدن قیمت خودروهای زیر

_۴۵میلیون تومان در ۴۸ ساعت آینده خبر داد.این منبع آگاه افزود: امروز بخشنامه اعلام قیمت که از سوی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تهیه شده به تایید نهایی خواهد رسید و پس از آن برای اجرای به سازمان‌های ذیربط ارسال خواهد شد

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه