اخبار مربوط به انتصاب اعضاء هیات مدیره آسیا موتور

اخبار مربوط به انتصاب اعضاء هیات مدیره آسیا موتور

پیرو صورتجلسه شماره ۱۰۹۲۸۶ شورای تصمیم گیری سهامداران ، اعضای جدید هیات مدیره شرکت آسیا موتور به شرح ذیل انتخاب شدند .
رئیس هیات مدیره : حمید ادبی
نایب رئیس هیات مدیره : عباس زارعی
مدیرعامل : سیاوش عصمتی
قائم مقام مدیرعامل و مدیر اجرائی : محمد صادق نصرتلو

 

                       آسیا موتور

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه