احتمال انصراف مردم از خودرو های پیش‌فروش شده زیاد است

احتمال انصراف مردم از خودرو های پیش‌فروش شده زیاد است

یک کارشناس خودرومی‌گوید: عرضه خودرو به قیمت ۵ درصد کمتر از بازار توسط خودروسازان قیمت‌ها را در بازار آزاد تغییر نخواهد داد؛ چراکه قیمت خودرو متاثر از عرضه و تقاضاست. بی‌شک فاصله قیمت‌ها تقاضای کاذب را به همراه دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم تفاهم‌نامه ایجاد اشتغال در حوزه صنعت و معدن از آغاز عرضه خودرو به قیمت ۵ درصد کمتر از بازار توسط خودروسازان خبر داد. حال سوالی که ذهن فعالان بازار را به خود درگیر کرده این است که آیا با افزایش قیمت از سوی خودروسازان قیمت‌ها در بازار آزاد تغییر نخواهد کرد؟

در همین رابطه یک کارشناس خودرو درباره این پرسش که آیا با آغاز عرضه خودرو، به قیمت ۵ درصد کمتر از بازار توسط خودروسازان قیمت‌ها در بازار آزاد تغییر نخواهد کرد؟ به ما گفت: عرضه خودرو به قیمت ۵ درصد کمتر از بازار توسط خودروسازان قیمت‌ها را در بازار آزاد تغییر نخواهد داد؛ چراکه قیمت خودرو متاثر از عرضه و تقاضاست. بی‌شک فاصله قیمت‌ها تقاضای کاذب را به همراه دارد. اما چنانچه قیمت‌ها از محل درب کارخانه افزایش یابد، تقاضا کاهش و افراد به صنعت خودرو به چشم سرمایه‌گذاری نگاه نخواهند کرد.

فربد زاوه با بیان‌اینکه از این پس صنعت خودرو با رکود عمیق مواجه خواهد شد، اظهارکرد: در دوران محمدرضا نعمت‌زاده پس از دوسال ثبات قیمت، خودروسازان درخواست افزایش قیمت را دادند اما امروز پس از ۴ ماه مجددا قیمت خودروها از محل درب کارخانه افزایش ۷۰ درصدی دارد. بی‌شک افزایش قیمت‌ها منجربه کاهش شدید تقاضا خواهد شد.

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه