احتمال ادامه شکوک در بازار سنگ آهن تا سال ۲۰۲۴

احتمال ادامه شکوک در بازار سنگ آهن تا سال ۲۰۲۴

بزرگترین پورت سنگ آهن جهان انتظار صادرات بیشتری را از vale دارد.
در بازاری که همزمان با رکود جهانی غیرقابل پیش بینی در سال جاری روبرو بودیم، بزرگترین قطب صادرات آهن در جهان، افزایش قابل توجهی در حمل و نقل را نشان می دهد.
این کمبود تولید پس از فاجعه سد Vale SA در برزیل اتفاق افتاد که باعث شد که بزرگترین تولیدکنندگان سنگ آهن هم پیش بینی کنند ,که ۷۵میلیون تن کمبود تولید در بازار قطعی است.بر اساس آخرین گزارش های دولت استرالیا، این شوک عرضه تا سال ۲۰۲۴ می تواند ادامه داشته باشد.
راجر جانستون، مدیر اجرایی ادارۀ بنادر Pilbara، در مصاحبه ای گفت: “ما در حال جست و جوی پیدا کردن بنادر در کشورهای دیگر هستیم ” ، ” بنابراین قطعا برای ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده فکر می کنم تعداد زیادی از مکان هایی مانند Pilbara پیدا خواهیم کرد.”

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه