اتهام دروغگویی در مورد ابعاد و تعداد پیکسل‌های نمایشگر آیفون ۱۰

اتهام دروغگویی در مورد ابعاد و تعداد پیکسل‌های نمایشگر آیفون ۱۰

روز گذشته شکایت جدیدی علیه اپل به دادگاه محلی کالیفرنیا تسلیم شده است. اپل متهم به دروغگویی در مورد ابعاد و تعداد پیکسل‌های نمایشگر آیفون ۱۰ شده است.

براساس آخرین خبرها، روز گذشته شکایت جدیدی علیه اپل تنظیم شده است و کوپرتینونشین‌ها را محکوم به دروغگویی درباره‌ی مشخصات نمایشگر سری گوشی‌های هوشمند آیفون ۱۰ کرده است.

ظاهرا دو نفر شاکی خصوصی، دادخواست شکایتی علیه اپل به داداه محلی شمال کالیفرنیا تنظیم کرده‌اند. آن‌ها اپل را متهم به دروغگویی در مورد ابعاد نمایشگر و تعداد پیکسل‌های نمایشگر گوشی‌های آیفون ۱۰، آیفون XS،آیفون XS Max کرده‌اند. ظاهرا، این دو نفر درصدد تشکیل پرونده‌ی شکایت گروهی علیه اپل هستند. از زمان تنظیم شکایت تاکنون، اپل هیچ‌گونه واکنشی نسبت به این اقدام از خود نشان نداده است.

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه