آمار فروش فیلم های روی پرده / «قانون مورفی» در آستانه فروش ۷ میلیاردی

آمار فروش فیلم های روی پرده / «قانون مورفی» در آستانه فروش ۷ میلیاردی

آمار فروش فیلم ها نشان می دهد که «بمب؛یک عاشقانه»،«قانون مورفی» و «مارموز» در صدر توجه مخاطبان سینما قرار داشته است.

آمار فروش فیلم‌ها تا ابتدای جمعه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه