آمادگی ایران برای صدور گاز به عراق

آمادگی ایران برای صدور گاز به عراق

یک مقام مسئول با اشاره به آغاز ساخت دومین خط لوله صادرات گاز ایران به عراق، اعلام کرد: گاز تا مرز عراق منتقل شده و ایران آماده صادرات گاز به این کشور همسایه است.

به گزارش عصر تعادل، یک مقام مسئول با اشاره به آغاز ساخت دومین خط لوله صادرات گاز ایران به عراق، اعلام کرد: گاز تا مرز عراق منتقل شده و ایران آماده صادرات گاز به این کشور همسایه است.

حسن منتظر تربتی درباره آخرین وضعیت ساخت خطوط لوله صادرات گاز ایران به عراق، گفت: هم اکنون ساخت فاز اول خط لوله صادرات گاز ایران به عراق به پایان رسیده و هفته آینده به طور رسمی این خط لوله افتتاح خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اعلام اینکه فاز اول این خط لوله شامل بخشی از خط لوله ششم سراسری و خطوط لوله در کرمانشاه است، تصریح کرد: علاوه بر ساخت خط لوله تاکنون پایانه مرزی اندازه‌گیری گاز هم ساخته شده و حتی گاز تا مرز با عراق منتقل شده است.

                       متن خبر                           پترو تجارت

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه